17 ก.ย. 2563

World Patient Safety Day 2020

วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก” และ “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” The 2 nd World Patient Safety Day and The 4th Thailand Patient and Personnel Safety Day วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์ Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ